Авторы публикаций

L. M. Andryukhina O. I. Vlasova S. A. Dneprov T. V. Permyakova