Авторы публикаций

A. M. Kuzmina I. Y. Sazonov I. V. Tarasevich